Αγαλματίδια (2727)

Φιλτράρετε σύμφωνα με

 • -30%

Neapolitan Guards Hussar. Velet 1st Company

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-100-03
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Polish rotmeister of equestrian hussars, XVII century

Polish rotmeister of equestrian hussars, XVII century

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-001-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Wealthy Ukrainian Cossack. XVII century

Wealthy Ukrainian Cossack. XVII century

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-003-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Ukrainian Cossack with a gun

Ukrainian Cossack with a gun

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-004-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Mr. Onufry Zahloba XVII

Mr. Onufry Zahloba XVII

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-006-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Crimean Tatar

Crimean Tatar

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-007-02
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Turkish Janicar

Turkish Janicar

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-008-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Turkish Janicar

Turkish Janicar

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-008-02
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Beefeater with a key

Beefeater with a key

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-021-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Beefeater with raven

Beefeater with raven

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-021-02
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Young Ukrainian woman variant 1

Young Ukrainian woman variant 1

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-041-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Young Ukrainian woman variant 2

Young Ukrainian woman variant 2

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-041-02
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
The wealthy Ukrainian woman in national costume var.1

The wealthy Ukrainian woman in national costume var.1

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-043-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
The wealthy Ukrainian woman in national costume var.2

The wealthy Ukrainian woman in national costume var.2

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-043-02
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%

French hussar. Trumpeter of an elite company. 2nd hussar regiment

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-100-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%

French оfficer of the 1st elite company of the 3st hussar regiment

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-100-02
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%

Neapolitan Guards Hussar. Velet 2nd Company

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-100-03.1
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%

French hussar of the 6th of the hussar regiment. Borodino

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-100-04
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Westphalian hussar of the 2nd hussar regiment

Westphalian hussar of the 2nd hussar regiment

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-100-05
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
French hussar. Officer of the 11th hussar regiment

French hussar. Officer of the 11th hussar regiment

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-100-11
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
French Uhlan 3rd (Polish) Uhlan Regiment in field uniform

French Uhlan 3rd (Polish) Uhlan Regiment in field uniform

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-101-05
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
French Uhlan of the Principality of Berg

French Uhlan of the Principality of Berg

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-101-06
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
French (Dutch) «Red» Ulhan Young Guard.Young Guard. Waterloo

French (Dutch) «Red» Ulhan Young Guard.Young Guard. Waterloo

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-101-07
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Fighter of the National Guard of Ukraine

Fighter of the National Guard of Ukraine

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-301-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Fighter Right Sector

Fighter Right Sector

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-305-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Fighter APU var. 3

Fighter APU var. 3

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-309-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Crimean Tatar

Crimean Tatar

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-007-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
Uhlan (Polish). Young Guard

Uhlan (Polish). Young Guard

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-101-01
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
French (Polish). Trumpeter Young Guard

French (Polish). Trumpeter Young Guard

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-101-02
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!

 • -30%
French Ulhan 3rd regiment. Field uniform

French Ulhan 3rd regiment. Field uniform

Κλίμακα: 120mm
Κωδικός προϊόντος: CUM120-101-03
Παραγωγός: Collectible Ukrainian Models

€28.47 €19.90 ή 18500 πόντοι διαθέσιμο!