Το εμπόρευμα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα είναι όντως διαθέσιμο;

Συνήθως ναι, αλλά εκτός από τα εμπορεύματα που βρίσκονται στην τρέχουσα πώληση φέρνουμε μέρος από αυτά βάσει μεμονωμένης παραγγελίας, ακόμα κι αν το εμπόρευμα βρίσκεται απευθείας στην αποθήκη, το αν στείλουμε την παραγγελία την ίδια ημέρα, εξαρτάται ακόμα από πολλούς άλλους παράγοντες, για αυτό από την κατάσταση στην αποθήκη είναι πιο σημαντική η πληροφορία για την προβλεπόμενη ημερομηνία αποστολής παραγγελίας.
Στην σελίδα κάθε προϊόντος υπάρχει, επομένως, πίνακας με λεπτομερή ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας ανάλογα με την ποσότητα των παραγγελμένων τεμαχίων.
Λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η κατάσταση στην αποθήκη, αλλά επίσης και οι κρατήσεις του εμπορεύματος υπό άλλες παραγγελίες, τα χρονοδιαγράμματα προμηθειών, οι ώρες παραλαβής αποστολών από κούριερ και πολλά άλλα.

Στατιστικές

Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας

Τα στοιχεία βάσει εκτελεσμένων παραγγελιών, δηλαδή οι προθεσμίες που εμφανίζονται είναι ρεαλιστικές και όχι θεωρητικές.

Προϊόντα από την τρέχουσα προσφορά


Φέρνουμε τα προϊόντα βάσει παραγγελίας

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες και τους όρους εκτέλεσης παραγγελίας βρίσκονται στη σελίδα κάθε προϊόντος.

Η παραγγελία εκτελείται εμπρόθεσμα

Τα στοιχεία δείχνουν την συμβατότητα της προθεσμίας στη σελίδα, με τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας.

Προϊόντα από την τρέχουσα προσφορά


Φέρνουμε τα προϊόντα βάσει παραγγελίας

Κατέχουμε σύνθετο, συγκεκριμένο αποκλειστικό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση στην αποθήκη και το ενιαίο σύστημα online με την ιστοσελίδα μας και με τα συστήματα πληροφορικής ορισμένων προμηθευτών μας.

Πραγματοποιήσαμε εμπρόθεσμα 100% παραγγελίες από την τρέχουσα προσφορά, και οι επόμενες 0% με το πολύ μία ημέρα καθυστέρησης.
Σε περίπτωση προϊόντων που φέρνουμε μεμονωμένα, εμπρόθεσμα πραγματοποιήσαμε 100% παραγγελίες και τις επόμενες 0% με το πολύ μία ημέρα καθυστέρησης.

Χωρίς πρόβλημα με την διαθεσιμότητα του εμπορεύματος πραγματοποιήσαμε 99.94% παραγγελίες από την τρέχουσα προσφορά i 98.55% παραγγελιών για εμπορεύματα που φέραμε βάσει παραγγελίας.
Μόνο 0.01% των παραγγελιών ακυρώθηκε λόγω έλλειψης εμπορεύματος και έλλειψης δυνατότητας να προτείνουμε εναλλακτικά προϊόντα

Η τρέχουσα προσφορά είναι η δικιά μας αποθήκη, στην οποία την παρούσα βρίσκεται 77134 έτοιμων ειδών για άμεση αποστολή καθώς και τις αποθήκες προμηθευτών.
με τους οποίους έχουμε ενιαίο πληροφορικό σύστημα και σταθερό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων (κυρίως καθημερινών), κάτι που με την δική μας αποθήκη δίνει 79577 είδη στην προσφορά.

Τα επόμενα 24041 είδη είναι προϊόντα που φέρνουμε βάσει μεμονωμένων παραγγελιών.

97.87% των παραγγελιών αφορά προϊόντα από την τρέχουσα προσφορά, και 2.13% προϊόντων που φέρνουμε μεμονωμένα.

Την παρούσα συνεργαζόμαστε με 175 προμηθευτές.


Στοιχεία βάσει παραγμένων στατιστικών on-line, για το διάστημα: 1.5.2023 - 1.6.2023.

*) Οι στατιστικές δεν περιέχουν παραγγελίες όπου για την καθυστέρηση ευθύνεται ο πελάτης (παρακλήσεις για αλλαγές, αργοπορημένη αποστολή, πληρωμή με καθυστέρηση κτλ.)
**) Οι παραγγελίες που υποβλήθηκαν σε αργίες ή αργά το απόγευμα, μετά τις ώρες εργασίας μας ή μετά την ώρα που οι κούριερ λαμβάνουν από εμάς
αποστολές και στέλνονται την επόμενη μέρα, υπολογίζονται σαν να στάλθηκαν την ίδια ημέρα
***) Τα συλλογικά στοιχεία για όλα τα καταστήματα που εξυπηρετούμε .


Σκοπός και αποστολή

Από την αρχή της ύπαρξής μας η προτεραιότητα της δραστηριότητάς μας είναι να εξασφαλίσουμε την όσο δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών και παράλληλα να προσφέρουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ποικιλία.
Αυτό δεν είναι απλά ένα σλόγκαν, και πίσω από αυτό βρίσκονται πολλές δραστηριότητες, επειδή ο συνδυασμός αυτών των δύο σκοπών είναι πολύ δύσκολος και για την πλειονότητα των ανταγωνιστών μας αποκλείονται αμοιβαία, κυρίως στον κόσμο των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, όπου επιπλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ισχυρό ανταγωνισμό στις τιμές.
Αυτούς τους σκοπούς τους πραγματοποιούμε χάρη:

  • Στο αποκλειστικό, σύνθετο σύστημα πληροφορικής, το οποίο εξελίσσεται συνέχεια.
  • Σε αντίθεση με άλλα διαδικτυακά καταστήματα ελαχιστοποιούμε το εμπόριο εικονικού εμπορεύματος και συνέχεια μεγαλώνουμε την δική μας αποθήκη.
  • Φροντίζουμε για τα προσόντα, τα κίνητρα και την ευχαρίστηση του προσωπικού μας.

Ως απόδειξη του αληθούς των παραπάνω ισχυρισμών, σας παρομοιάζουμε λίγους αριθμούς:
Χωρίς προβλήματα με την διαθεσιμότητα του εμπορεύματος εκτελέσαμε 99.94% παραγγελιών, από τις οποίες 100% στάλθηκαν εμπρόθεσμα ή πριν την προθεσμία.
Μόλις 0.01% των παραγγελιών ακυρώθηκε λόγω ελλειψης εμπορεύματος και έλλειψης δυνατότητας να προτείνουμε εναλλακτικών προϊόντων.

Κατέχουμε κανονικά στη δική μας αποθήκη 77134 έτοιμα είδη για άμεση αποστολή καθώς και επόμενα 24041 είδη στις αποθήκες 175 των προμηθευτών μας, με τους οποίους έχουμε ενιαίο σύστημα πληροφορικής και σταθερό χρονοδιάγραμμα προμηθειών (συνήθως καθημερινά).

*) Δεν αφορά προϊόντα που φέρνουμε βάσει μεμονωμένης παραγγελίας.
Στοιχεία βάσει παραγμένων στατιστικών on-line, για το διάστημα: 1.5.2023 - 1.6.2023.
Κάντε κλικ για να δείτε περισσότερες στατιστικές.

Ουπς.. κάτι δεν πήγε καλά..

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και στατιστικές σχετικά με την εμπρόθεσμη εκτέλεση παραγγελιών

Προηγούμενο