Τι γίνεται εάν παρά την επιβεβαιωμένη κράτηση το μαγαζί δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει παραγγελία για αυτή;

Γενικά τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει καθόλου να συμβαίνουν, αλλά αν παρόλα αυτά συμβούν (επειδή πχ μετά την επιβεβαίωση κράτησης αποδειχθεί ότι το μοναδικό αντίτυπο που έχουμε είναι φθαρμένο) επιστρέφουμε την πληρωμένη προκαταβολή αυξημένη κατά 30% ως αποζημίωση, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να προσπαθήσουμε να φέρουμε το εμπόρευμα που λείπει μέσα σε προθεσμία έως 30 ημερών και αν αυτό δεν πετύχει επιστρέφουμε την προκαταβολή.

Προηγούμενο